Laboratorium Słów

Drukuj

Oferta 2021/2022

Bywa, że dziecko pomimo typowych doświadczeń szkolnych napotyka  niepowodzenia w opanowaniu sprawności językowej – w zakresie czytania, czynności pisania i poprawnej pisowni. Dziecko wkłada wysiłek w uczenie się, jednak nie uzyskuje satysfakcjonujących (przede wszystkim dla niego samego) wyników. Specyficzne trudności w uczeniu się  nie wynikają z braku wiedzy czy niskiej motywacji do pracy, jednak z biegiem czasu mogą przyczyniać się do narastających problemów szkolnych. Następstwem niepowodzeń szkolnych mogą być zmiany w psychice dziecka: niska samoocena i niechęć do nauki.

Zajęcia skierowane są do wszystkich uczniów klas II-IV szkoły podstawowej, borykających się z trudnościami szkolnymi, których podłożem są problemy z nauką czytania i pisania. Jeżeli twoje dziecko ma kłopoty w budowaniu dłuższych wypowiedzi, podczas czytania myli litery o podobnym kształcie (na przykład a–o, m–n, b–d, g–p, n–u, m–w), opuszcza litery, pisząc je, pomija kropki, daszki czy ogonki, popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, brzydko pisze, ma kłopot w budowaniu poczucia własnej wartości, korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej, nie wierzy we własne możliwości  to sygnał, że potrzebuje wsparcia. 

Dzięki naszym działaniom Twoje dziecko:

 • pozna techniki skutecznego uczenia się,
 • uwierzy we własne możliwości,
 • udoskonali umiejętność czytania i pisania,
 • nauczy się pisania dłuższych i krótszych form wypowiedzi,
 • pozna efektywne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • pozna zasady skutecznej komunikacji,
 • wzmocni poczucie własnej wartości,
 • nauczy się asertywnego wyrażania własnych uczuć,
 • nauczy się budowania pozytywnych relacji w grupie,
 • pozna kreatywne sposoby spędzania wolnego czasu.

Główny cel zajęć to pomoc dziecku w przezwyciężeniu trudności, umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz umożliwienie osiągania przez dziecko pozytywnych wyników poprzez: 

 • usprawnienie i korekturę w sferze kinetyczno-ruchowej,
 • usprawnianie i korekturę w sferze percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • ćwiczenia mowy,
 • ćwiczenia ortograficzne,
 • doskonalenie umiejętności czytania i pisania,
 • ćwiczenia gramatyczne.

Wierzymy, że każde dziecko ma potencjał i możliwość radzenia sobie z trudnościami, jakie napotyka. Nasze zajęcia przyczyniają się nie tylko do usprawniania zaburzonych funkcji oraz do zmniejszenia ilości popełnianych błędów,  ale – co równie ważne – wzmacniają u dziecka pozytywny wizerunek własnej osoby i motywują do pracy. Warsztaty odbywają się w atmosferze wsparcia, akceptacji, cierpliwości i życzliwości. Zadania są zawsze dobrane do wieku i możliwości intelektualnych dziecka.

prowadząca: Justyna Cierpiszewska

Cena: 1,5 h (90 min.) 50 zł

Stawiamy na komfort edukacyjny Państwa dzieci, dlatego tworzymy małe grupy (ok. 8 osób). Dzięki temu możliwy jest indywidualny rozwój każdego dziecka.

Grupa powstanie przy minimum 7 zgłoszonych uczestnikach, jeżeli grupa nie zostanie utworzona wpłacone środki zostaną Państwu zwrócone.

Zajęcia odbywają się od września do końca czerwca.

Zajęcia będą odbywać się w czwartki o godz. 16:30 w Archipelagu Rozwoju (SM Piast, ul. Norwida 5, I piętro, wejście od podwórka).

W celu rezerwacji miejsca należy wpłacić przedpłatę w wysokości 100 zł na zajęcia wrześniowe.

Konto do wpłaty: 13 1020 3844 0000 1402 0179 9444 PKO BP Jarosław Dobrzyński Archipelag Rozwoju (w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, Laboratorium Słów). Proszę równocześnie przesłać informację o zgłoszeniu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., celem kontaktu i sporządzenia umowy - zostanie przekazana Państwu umowa wraz z harmonogramem zajęć.

Kontakt

Archipelag Rozwoju
Jarosław Dobrzyński 
Aleja Mickiewicza 23  77-400 Złotów
+4
8 604 254 986
j.w.dobrzynski@gmail.com